1. Які тенденції наявні у творчості О. Олеся?

А Імпресіоністичні, експресіоністичні;

Б імпресіоністичні, неоромантичні;

В неореалістичні, експресіоністичні;

Г неоромантичні, символістські.

2. Допишіть речення.

"Вірш О. Олеся, що став популярним романсом - ... "

3. Дайте визначення поняття "драматичний етюд", наведіть приклад.

4. Визначте віршовий розмір поезії О. Олеся "О слово рідне!"

Визначте художні засоби твору.

О слово рідне! Шум дерев!

Музика зір блакитнооких,

Шовковий спів степів широких,

Дніпра між ними левій рев ...

5. Зробіть короткий ідейно-художній аналіз поезії М. Вороного "Блакитна панна" (або напишіть про власні враження від неї).

6. З'ясуйте суть поетичного діалогу між М. Вороним та І. Франком.

7. "По дорозі в Казку" О. Олесь. Що найбільше турбує людей на початку твору?

Окресліть коло їх інтересів.